دانلود رایگان تمامی هفته نامه پیک های سنجش

دانلود رایگان تمامی پیک های سنجش

 

هفته نامه پیک سنجش درباره اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش است. این هفته نامه‌ها هر دوشنبه در سایت peyk.sanjesh.org برای عموم ارائه می‌شود. کارشناسان الف مشاور در این مقاله لینک‌های دانلود هفته نامه پیک سنجش را به طور رایگان در اختیار شما قرار داده‌اند. با ما همراه باشید. ما در الف مشاور به تمام مواردی که باید در مورد هفته نامه پیک سنجش بدانید، اشاره می‌کنیم.

هفته نامه پیک سنجش چیست؟

هفته نامه پیک سنجش دارای صفحاتی با مطالبی مانند اخبار، گزارش خبری، اطلاعیه‌ها، یادداشت‌های هفته، آشنایی با رشته‌های دانشگاه، گفت و گو، همشاگردی سلام، آگهی، برنامه زمانی آزمون‌ها و… است. مخاطبین هفته نامه پیک سنجش دانش آموزان پیش دانشگاهی، دانشجویان در تمامی مقاطع اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، کارشناسی ناپیوسته و داوطلبان آزمون‌های سراسری است.

هدف از هفته نامه پیک سنجش راهنمایی داوطلبین برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌هایی که سازمان سنجش برگزار می‌کند، است.

هفته نامه پیک سنجش درباره چه موضوعاتی می‌باشد؟

هفته نامه پیک سنجش در مورد آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار آزمون‌هایی اجرایی سازمان سنجش است. این اطلاعیه‌ها شامل مراحل ثبت‌نام در آزمون تا اعلام نتایج و معرفی پذیرفتگان در آزمون می‌شود.  

لینک های دانلود پیک های سنجش

 

داوطلبین می‌توانند تمامی اطلاعات لازم مد نظر خود را برای شرکت در آزمون‌های سنجش با دانلود هفته نامه پیک سنجش دریافت کنند. هفته نامه سنجش به سازمان سنجش تعلق دارد و هر دو‌شنبه در سایت پیک سنجش peyk.sanjesh.org بارگذاری می‌شود.

نام و شماره پیک سنجش لینک دانلود
پیک سنجش شماره 1343 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1345
پیک سنجش شماره 1343 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1344
پیک سنجش شماره 1343 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1343
پیک سنجش شماره 1342 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1342
پیک سنجش شماره 1341 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1341
پیک سنجش شماره 1340 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1340
پیک سنجش شماره 1339 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1339
پیک سنجش شماره 1338 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1338
پیک سنجش شماره 1337 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1337
پیک سنجش شماره 1336 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1336
پیک سنجش شماره 1335 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1335
پیک سنجش شماره 1334 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1334
پیک سنجش شماره 1333 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1333
پیک سنجش شماره 1332 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1332
پیک سنجش شماره 1331 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1331
پیک سنجش شماره 1330 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1330
پیک سنجش شماره 1329 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1329
پیک سنجش شماره 1328 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1328
پیک سنجش شماره 1327 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1327
پیک سنجش شماره 1326 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1326
پیک سنجش شماره 1325 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1325
پیک سنجش شماره 1324 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1324
پیک سنجش شماره 1323 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1323
پیک سنجش شماره 1322 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1322
پیک سنجش شماره 1321 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1321
پیک سنجش شماره 1320 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1320
پیک سنجش شماره 1319 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1319
پیک سنجش شماره 1318 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1318
پیک سنجش شماره 1317 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1317
پیک سنجش شماره 1316 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1316
پیک سنجش شماره 1315 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1315
پیک سنجش شماره 1314 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1314
پیک سنجش شماره 1313 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1313
پیک سنجش شماره 1312 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1312
پیک سنجش شماره 1311 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1311
پیک سنجش شماره 1310 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1310
پیک سنجش شماره 1309 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1309
پیک سنجش شماره 1308 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1308
پیک سنجش شماره 1307 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1307
پیک سنجش شماره 1306 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1306
پیک سنجش شماره 1305 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1305
پیک سنجش شماره 1304 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1304
پیک سنجش شماره 1303 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1303
پیک سنجش شماره 1302 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1302
پیک سنجش شماره 1301 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1301
پیک سنجش شماره 1300 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1300
پیک سنجش شماره 1299 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1299
پیک سنجش شماره 1298 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1298
4پیک سنجش شماره 1297 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1297
پیک سنجش شماره 1296 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1296
پیک سنجش شماره 1295 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1295
پیک سنجش شماره 1294 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1294
پیک سنجش شماره 1293 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1293
پیک سنجش شماره 1292 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1292
پیک سنجش شماره 1291 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1291
پیک سنجش شماره 1290 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1290
پیک سنجش شماره 1289 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1289
پیک سنجش شماره 1288 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1288
پیک سنجش شماره 1286 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1286
پیک سنجش شماره 1285 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1285
پیک سنجش شماره 1284 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1284
پیک سنجش شماره 1283 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1283
پیک سنجش شماره 1282 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1282
پیک سنجش شماره 1281 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1281
پیک سنجش شماره 1280 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1280
پیک سنجش شماره 1279 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1279
پیک سنجش شماره 1278 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1278
پیک سنجش شماره 1277 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1277
پیک سنجش شماره 1276 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1276
پیک سنجش شماره 1275 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1275
پیک سنجش شماره 1274 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1274
پیک سنجش شماره 1273 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1273
پیک سنجش شماره 1272 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1272
پیک سنجش شماره 1271 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1271
پیک سنجش شماره 1270 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1270
پیک سنجش شماره 1269 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1269
پیک سنجش شماره 1268 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1268
پیک سنجش شماره 1267 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1267
پیک سنجش شماره 1266 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1266
پیک سنجش شماره 1265 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1265
پیک سنجش شماره 1264 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1264
پیک سنجش شماره 1263 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1263
پیک سنجش شماره 1262 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1262
پیک سنجش شماره 1261 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1261
پیک سنجش شماره 1260 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1260
پیک سنجش شماره 1259 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1259
پیک سنجش شماره 1258 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1258
پیک سنجش شماره 1257 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1257
پیک سنجش شماره 1256 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1256
پیک سنجش شماره 1255 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1255
پیک سنجش شماره 1254 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1254
پیک سنجش شماره 1253 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1253
پیک سنجش شماره 1252 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1252
پیک سنجش شماره 1251 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1251
پیک سنجش شماره 1249 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1249
پیک سنجش شماره 1248 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1248
پیک سنجش شماره 1247 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1247
پیک سنجش شماره 1246 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1246
پیک سنجش شماره 1244 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1244
پیک سنجش شماره 1243 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1243
پیک سنجش شماره 1242 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1242
پیک سنجش شماره 1241 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1241
پیک سنجش شماره 1240 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1240
پیک سنجش شماره 1239 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1239
پیک سنجش شماره 1238 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1238
پیک سنجش شماره 1237 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1237
پیک سنجش شماره 1236 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1236
پیک سنجش شماره 1235 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1335
پیک سنجش شماره 1234 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1234
پیک سنجش شماره 1233 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1233
پیک سنجش شماره 1231 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1231
پیک سنجش شماره 1230 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1230
پیک سنجش شماره 1229 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1229
پیک سنجش شماره 1228 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1228
پیک سنجش شماره 1227 دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1227

در صورت تمایل می‌توانید ما در اینستاگرام الف مشاور دنبال کنید.

گروه تخصصی مشاوره کنکور الف مشاور

 

مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه
کنکور دانشگاه فرهنگیان
کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان 1403
مشاوره کنکور انسانی
بهترین مشاوره کنکور انسانی
ثبت نام در کنکور سراسری 1403
ثبت نام در کنکور سراسری ۱۴۰۳
بهترین مشاوره کنکور تجربی
بهترین مشاوره کنکور تجربی
انگیزه برای درس خواندن
تکنیک های بی نظیر تقویت انگیزه برای درس خواندن
تسلط کامل بر درس ها یکی از اصول مهم یادگیری است.
چگونه کاملا بر درس ها تسلط داشته باشیم؟ آیا بلد بودن درس ها کافی است؟
روش اصولی مطالعه درس ریاضی
چگونه مانند رتبه برترها درس ریاضی را ۱۰۰ بزنیم؟/۱۲ روش مطالعه درس ریاضی
ماه آخر کنکور را با یادگیری این روش ها سپری کن.
در ماه آخر کنکور چگونه درس بخوانیم؟
صفر تا صد رشته علوم قضایی و شرایط ورود به این رشته
برنامه ریزی کنکور تجربی
اصول برنامه ریزی کنکور تجربی- قبولی پزشکی تضمینی
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نازنین زهرا
نازنین زهرا

پیک های سنجش معمولا کیا منتشر میشه؟

mohseni
mohseni

خیییلی ممنون… همه ی پیک های سنجش یکجا و دانلود رایگان . خسته نباشید.