دانلود رایگان تمامی هفته نامه پیک های سنجش

دانلود رایگان تمامی پیک های سنجش

 

هفته نامه پیک سنجش درباره اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش است. این هفته نامه‌ها هر دوشنبه در سایت peyk.sanjesh.org برای عموم ارائه می‌شود. کارشناسان الف مشاور در این مقاله لینک‌های دانلود هفته نامه پیک سنجش را به طور رایگان در اختیار شما قرار داده‌اند. با ما همراه باشید. ما در الف مشاور به تمام مواردی که باید در مورد هفته نامه پیک سنجش بدانید، اشاره می‌کنیم.

هفته نامه پیک سنجش چیست؟

هفته نامه پیک سنجش دارای صفحاتی با مطالبی مانند اخبار، گزارش خبری، اطلاعیه‌ها، یادداشت‌های هفته، آشنایی با رشته‌های دانشگاه، گفت و گو، همشاگردی سلام، آگهی، برنامه زمانی آزمون‌ها و… است. مخاطبین هفته نامه پیک سنجش دانش آموزان پیش دانشگاهی، دانشجویان در تمامی مقاطع اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، کارشناسی ناپیوسته و داوطلبان آزمون‌های سراسری است.

هدف از هفته نامه پیک سنجش راهنمایی داوطلبین برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌هایی که سازمان سنجش برگزار می‌کند، است.

هفته نامه پیک سنجش درباره چه موضوعاتی می‌باشد؟

هفته نامه پیک سنجش در مورد آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار آزمون‌هایی اجرایی سازمان سنجش است. این اطلاعیه‌ها شامل مراحل ثبت‌نام در آزمون تا اعلام نتایج و معرفی پذیرفتگان در آزمون می‌شود.  

لینک های دانلود پیک های سنجش

 

داوطلبین می‌توانند تمامی اطلاعات لازم مد نظر خود را برای شرکت در آزمون‌های سنجش با دانلود هفته نامه پیک سنجش دریافت کنند. هفته نامه سنجش به سازمان سنجش تعلق دارد و هر دو‌شنبه در سایت پیک سنجش peyk.sanjesh.org بارگذاری می‌شود.

نام و شماره پیک سنجشلینک دانلودعنوان سر مقاله
پیک سنجش شماره 1359دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1359آزمون کارشناسان رسمی دادگستری، صالحیت حرفه ای روانشناسان و تعیین سطح مأموران مالیاتی
پیک سنجش شماره 1358دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1358حذفیات کنکور سراسری
پیک سنجش شماره 1357دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1357توضیحات مبنی بر ورود داوطلبان شبهه دار و فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه ها
پیک سنجش شماره 1356دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1356شروع ثبت نام با تاخیر کنکور سراسری و کنکور فرهنگیان
پیک سنجش شماره 1355دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1355
پیک سنجش شماره 1354دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1354تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری و آزمون اختصاصی تربیت معلم
پیک سنجش شماره 1353دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1353آغاز ثبت نام کنکور سراسری 1403
پیک سنجش شماره 1352دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1352اسامی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش
پیک سنجش شماره 1351دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1351ثبت نام آزمون دکتری 1403
پیک سنجش شماره 1350دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1350تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 1403
پیک سنجش شماره 1349دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1349ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد
پیک سنجش شماره 1348دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1348اسامی پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش 
پیک سنجش شماره 1347دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1347
پیک سنجش شماره 1346دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1346جزئیات نتایج و تغییرات آزمون سراسری 1402
پیک سنجش شماره 1345دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1345جزییات برگزاری آزمون سراسری 1403
پیک سنجش شماره 1344دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1344
پیک سنجش شماره 1343دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1343
پیک سنجش شماره 1342دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1342
پیک سنجش شماره 1341دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1341
پیک سنجش شماره 1340دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1340
پیک سنجش شماره 1339دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1339
پیک سنجش شماره 1338دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1338
پیک سنجش شماره 1337دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1337
پیک سنجش شماره 1336دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1336
پیک سنجش شماره 1335دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1335
پیک سنجش شماره 1334دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1334
پیک سنجش شماره 1333دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1333
پیک سنجش شماره 1332دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1332
پیک سنجش شماره 1331دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1331
پیک سنجش شماره 1330دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1330
پیک سنجش شماره 1329دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1329
پیک سنجش شماره 1328دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1328
پیک سنجش شماره 1327دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1327
پیک سنجش شماره 1326دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1326
پیک سنجش شماره 1325دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1325
پیک سنجش شماره 1324دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1324
پیک سنجش شماره 1323دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1323
پیک سنجش شماره 1322دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1322
پیک سنجش شماره 1321دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1321
پیک سنجش شماره 1320دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1320
پیک سنجش شماره 1319دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1319
پیک سنجش شماره 1318دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1318
پیک سنجش شماره 1317دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1317
پیک سنجش شماره 1316دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1316
پیک سنجش شماره 1315دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1315
پیک سنجش شماره 1314دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1314
پیک سنجش شماره 1313دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1313
پیک سنجش شماره 1312دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1312
پیک سنجش شماره 1311دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1311
پیک سنجش شماره 1310دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1310
پیک سنجش شماره 1309دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1309
پیک سنجش شماره 1308دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1308
پیک سنجش شماره 1307دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1307
پیک سنجش شماره 1306دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1306
پیک سنجش شماره 1305دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1305
پیک سنجش شماره 1304دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1304
پیک سنجش شماره 1303دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1303
پیک سنجش شماره 1302دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1302
پیک سنجش شماره 1301دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1301
پیک سنجش شماره 1300دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1300
پیک سنجش شماره 1299دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1299
پیک سنجش شماره 1298دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1298
4پیک سنجش شماره 1297دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1297
پیک سنجش شماره 1296دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1296
پیک سنجش شماره 1295دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1295
پیک سنجش شماره 1294دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1294
پیک سنجش شماره 1293دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1293
پیک سنجش شماره 1292دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1292
پیک سنجش شماره 1291دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1291
پیک سنجش شماره 1290دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1290
پیک سنجش شماره 1289دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1289
پیک سنجش شماره 1288دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1288
پیک سنجش شماره 1286دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1286
پیک سنجش شماره 1285دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1285
پیک سنجش شماره 1284دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1284
پیک سنجش شماره 1283دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1283
پیک سنجش شماره 1282دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1282
پیک سنجش شماره 1281دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1281
پیک سنجش شماره 1280دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1280
پیک سنجش شماره 1279دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1279
پیک سنجش شماره 1278دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1278
پیک سنجش شماره 1277دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1277
پیک سنجش شماره 1276دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1276
پیک سنجش شماره 1275دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1275
پیک سنجش شماره 1274دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1274
پیک سنجش شماره 1273دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1273
پیک سنجش شماره 1272دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1272
پیک سنجش شماره 1271دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1271
پیک سنجش شماره 1270دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1270
پیک سنجش شماره 1269دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1269
پیک سنجش شماره 1268دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1268
پیک سنجش شماره 1267دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1267
پیک سنجش شماره 1266دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1266
پیک سنجش شماره 1265دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1265
پیک سنجش شماره 1264دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1264
پیک سنجش شماره 1263دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1263
پیک سنجش شماره 1262دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1262
پیک سنجش شماره 1261دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1261
پیک سنجش شماره 1260دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1260
پیک سنجش شماره 1259دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1259
پیک سنجش شماره 1258دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1258
پیک سنجش شماره 1257دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1257
پیک سنجش شماره 1256دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1256
پیک سنجش شماره 1255دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1255
پیک سنجش شماره 1254دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1254
پیک سنجش شماره 1253دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1253
پیک سنجش شماره 1252دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1252
پیک سنجش شماره 1251دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1251
پیک سنجش شماره 1249دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1249
پیک سنجش شماره 1248دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1248
پیک سنجش شماره 1247دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1247
پیک سنجش شماره 1246دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1246
پیک سنجش شماره 1244دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1244
پیک سنجش شماره 1243دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1243
پیک سنجش شماره 1242دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1242
پیک سنجش شماره 1241دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1241
پیک سنجش شماره 1240دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1240
پیک سنجش شماره 1239دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1239
پیک سنجش شماره 1238دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1238
پیک سنجش شماره 1237دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1237
پیک سنجش شماره 1236دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1236
پیک سنجش شماره 1235دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1335
پیک سنجش شماره 1234دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1234
پیک سنجش شماره 1233دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1233
پیک سنجش شماره 1231دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1231
پیک سنجش شماره 1230دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1230
پیک سنجش شماره 1229دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1229
پیک سنجش شماره 1228دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1228
پیک سنجش شماره 1227دانلود مستقیم هفته نامه پیک سنجش 1227

در صورت تمایل می‌توانید ما در اینستاگرام الف مشاور دنبال کنید.

گروه تخصصی مشاوره کنکور الف مشاور

 

مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه
دلیل اهمیت محاسبات سریع ریاضی
چگونه محاسبات ریاضی را سریع انجام دهیم؟
بهترین مشاوره کنکور در تهران
بهترین مشاوره کنکور در تهران
برنامه ریزی کنکور تجربی
اصول برنامه ریزی کنکور تجربی- قبولی پزشکی تضمینی
بهترین منابع کنکور انسانی 1403
بهترین و جامع ترین منابع کنکور انسانی 1403
بیش فعالی
نحوه برنامه ریزی درسی برای افراد دچار بیش فعالی
راهنمای مشاوره انتخاب رشته کنکور
راهنمای مشاوره انتخاب رشته 1403
اصول برنامه ریزی کنکور ریاضی
هر آنچه باید درباره برنامه ریزی کنکور ریاضی بدانید!
اصول برنامه ریزی کنکور انسانی
صفر تا صد اصول برنامه ریزی کنکور انسانی
بهترین منابع زیست دوازدهم
بهترین منابع زیست دوازدهم؛ با این منابع تو کنکور موفق شو!
بهترین منابع زیست یازدهم
معرفی بهترین منابع زیست یازدهم! با این منابع تو کنکور موفق شو!
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جواد
جواد

سلام خسته نباشید چطوری میتونم پیک سال ۱۳۸۰ رو در بیارم لطفا راهنماییم کنید؟

ادمین الف مشاور
مدیر
ادمین الف مشاور
پاسخ به  جواد

سلام پیک های سنجش سال 80؟ یعنی 20 سال پیش رو؟

نازنین زهرا
نازنین زهرا

پیک های سنجش معمولا کیا منتشر میشه؟

mohseni
mohseni

خیییلی ممنون… همه ی پیک های سنجش یکجا و دانلود رایگان . خسته نباشید.

فرم ثبت نام در طرح مشاوره تحصیلی رایگان کامل واقعی و تضمینی

این طرح فقط مخصوص کسایی هست که دوست دارن توی درساشون موفق بشن و به هدفاشون برسن!
اطلاعاتت پیش الف مشاور محفوظ میمونه!