زبان انگلیسی را آسان یادبگیرید.

چگونه زبان‌انگلیسی بخوانیم و نمرات بالا بگیریم؟

همیشه  برای دانش آموزان فهمیدن درس زبان انگلیسی سخت و دشوار بوده و تبدیل به یک چالش و بحران شده است، این در حالیست که زبان انگلیسی یکی از دروس مهم به حساب می آید و یادگیری آن برای آینده شغلی شما اهمیت دارد. امروزه زبان انگلیسی یکی از زبان های بین المللی است که یادگیری آن از واجبات است. اگرچه با وجود کلاس های خارج از مدرسه یادگیری آن نسبتا آسان تر شده  اما روش مطالعه زبان انگلیسی برای دانش آموزان مشکل است. زیرا به طور دقیق نمی دانند چطور مطالعه کنند، اول لغات را بخوانند یا متن کتاب و گرامر یا تمرین های کتاب را حل کنند. روش مطالعه هر کدام متفاوت است و ترتیب خاصی دارد، بنابراین ما در این محتوا قصد داریم راهنمای جامعی از روش مطالعه زبان انگلیسی برای شما شرح دهیم.

روش خواندن زبان انگلیسی برای امتحان نهایی

اولین مرحله برای مطالعه زبان انگلیسی آشنایی با سوالات نهایی سال های قبل است، با این روش هوشمندانه میتوانید آمادگی لازم برای امتحانات نهایی کسب کنید، با مطالعه این سوالات سبک کلی سوالات را متوجه می‌شوید و خواهید فهمید روی چه مباحثی طراحان سوال تمرکز دارند، مثلا سوالات ریدینگ و لغات چگونه طرح شده اند، با مطالعه این سوالات ذهنتان را آماده یک مطالعه منظم و اصولی می‌کنید.

🔵📣 همه #زمان فعلهای انگلیسی در یک نگاه
👉 English tenses

▶️ Present simple حال ساده
◀️ شکل ساده فعل(مصدر بدونTo) + فاعل

🌹I go.
🌹من می‌روم.

▶️ Present continuous حال استمراری
◀️ شکل ing فعل اصلی+am/is/are + فاعل

🌻I am going.
🌻من دارم می‌روم.
🌻You are going.
🌻تو داری می‌روی.

▶️ Past simple گذشته ساده
◀️ شکل گذشته فعل + فاعل

🌹I went.
🌹من رفتم.

▶️ Past continuous گذشته استمراری
◀️ فعل با ing + was/were + فاعل

🌻I was going.
🌻من داشتم می‌رفتم.
🌻You were going.
🌻تو داشتی می‌رفتی.

▶️ Present Perfect حال کامل/ماضی نقلی
◀️ اسم مفعول(قسمت سوم فعل اصلی) + have/has + فاعل

🌹I have gone.
🌹من رفته ام.
🌹He has gone.
🌹او رفته است.

▶️ Present Perfect Continuous حال کامل استمراری: ماضی نقلی استمراری
◀️ فعل با ing ـ + have/has + been + فاعل

🌻I have been going.
🌻 من داشته(ام) می‌رفته ام.
🌻I have living here since 1980.
🌻من از 1980 اینجا زندگی می‌کرده ام. (هنوز هم دارم زندگی می‌کنم)

✍️ عملی که در گذشته ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.

▶️Past perfect simpleماضی بعید
◀️اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + had + فاعل

🌹I had gone.
🌹من رفته بودم.
🌹When I saw him I noticed that he had had a haircut.
🌹وقتی که من او را دیدم متوجه شدم که موهایش را کوتاه کرده بود(است).

✍️ بیان کاری که در گذشته قبل از اتفاق گذشته دیگری انجام گرفته است.

▶️ Past perfect continuous گذشته کامل استمراری
◀️ فعل باingـ + been + ـhadـ + فاعل

🌻I had been going.
🌻من داشتم می‌رفته ام.
🌻He had been living in Tehran for 10 years before he died.
🌻او قبل از اینکه بمیرد، ده سال در تهران (داشته) زندگی می‌کرده است.

▶️Future simple آینده ساده
◀️ مصدر بدون toـ + will + فاعل

🌹I will go
🌹من خواهم رفت.
🌹I will be there tomorrow.
🌹من فردا آنجا خواهم بود.

▶️ Future continuous آینده استمراری
◀️ فعل با ingـ + ـbeـ + ـwillـ + فاعل

🌻I will be going there.
🌻من به آنجا خواهم رفت.
🌻I will be waiting there.
🌻من آنجا منتظر خواهم بود.

✍️کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است

▶️Future perfect simple آینده کامل
◀️ اسم مفعول (حالت سوم) فعل + ـWill + have + فاعل

🌹When you return, I will have done my work.
🌹وقتی که تو خواهی برگشت من کارم را تمام کرده ام.
(وقتی تو برگردی من کارم تمام شده است.)

✍️ کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است.

▶️Future perfect continuous آینده کامل استمراری
◀️فعل باingـ + Will + have + been + فاعل

🌻Next year I will have been working in that company for 10 years.
🌻سال بعد من درآن شرکت به مدت ده سال کار خواهم کرد.

🔹 معادل این زمان در زبان فارسی وجود ندارد، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام خواهد گرفت و کامل خواهد شد یا فبل از زمانی در آینده تمام خواهد شد؛ و مدتی هم ادامه خواهد داشت.

دکمه دانلود
جوزه کامل گرامر

نحوه مطالعه زبان انگلیسی برای امتحان

پیشرفت در زبان انگلیسی مستلزم تکرار و تداوم در مطالعه است، شما با هر سطحی از دانستن زبان باید اولویت های مطالعه هر بخشی از زبان انگلیسی را تشخیص دهید و با این اولویت ها پیش بروید. در برنامه مطالعاتی زبان باید مطالعه هر روزه داشته باشد تا شما دائما درگیر آن باشید تا نتیجه خوب بگیرید. ما این الگوی خواندن زبان انگلیسی برای امتحانات شما پیشنهاد میکنیم:

به کلمات مهم توجه کنید

کلماتی که از نظر املایی و کاربردی در جمله اهمیت دارند را یادداشت کنید و در لیست کلمات پرتکرار و مهم کتاب قرار دهید این روش در یادگیری کلمات به شما بسیار کمک میکند.

معنی لغات اهمیت دارند

بهترین روش یادگیری لغات مطالعه آنها در متن است، لغات در جملات مختلف معانی متفاوتی دارند، ابتدا لغت را از نظر املایی و همچنین معنای لغت را بدون درنظر گرفتن در جمله و تلفظ  درست آن به خاطر بسپارید، سپس معنی لغت را در جمله دریابید.

لغات داخل متن 

برای یادگیری لغات، به لغات آخر کتاب بسنده نکنید و از لغات داخل متن، سوالات، قسمت مکالمه، جدول ها غافل نشوید، با دقت بالا آنها را مطالعه کنید و لغاتی که یاد می گیرید در دفترچه ای مخصوص یادداشت کنید.

لغات مترادف و متضاد

با قرار دادن لغات مترادف و متضاد زبان انگلیسی در کنار هم میتوانید معانی آنها را در ذهن تثبیت کنید و این به یادگیری سریع شما کمک میکند. به صورت روزانه با استفاده از فلش کارت های کوچک  لغات را با تمرین و تکرار مداوم به ذهن بسپارید.

اهمیت درک مطلب و ریدینگ 

خیلی سوالات زبان انگلیسی از بخش ریدینگ طراحی میشود که به دقت زیادی برای یادگیری نیاز دارد، ریدینگ ها از کلمات مهم و پرکاربرد تشکیل می‌شوند، شما اگر به خوبی کلمات را یاد گرفته باشید می توانید متن ریدینگ را مفهومی درک کنید. سوالاتی که از ریدینگ طراحی میشود دقیقا از دل داستان ریدینگ هستند، بنابراین شما باید پیام‌ و مفهوم اصلی ریدینگ را که به صورت قصه ای از زندگی افراد و یا خبرگونه و آموزشی است درک کنید تا بتوانید به سوالات مربوط به متن پاسخ دهید.

روش یادگیری گرامر

گرامر شاید بخش سخت‌تری نسبت به لغات و ریدینگ زبان انگلیسی باشد اما راه حل آسانی برای یادگیری دارد، یک بار برای همیشه از اولین مبحث گرامر شروع کنید حتی الفبای زبان انگلیسی را یاد بگیرید، اولین درس گرامر را دقیق مطالعه کنید و کم کم به مباحث سخت‌تر برسید. یادگیری این روش به شما انگیزه می دهد تا بتوانید جملات مختلف مثل سوالی، خبری و افعال منفی و… بسازید.

انتخاب منابع درسی 

 ابتدا جزوه معرفی شده معلمتان را مطالعه کنید و برای یادگیری بیشتر از کتاب درسی استفاده کنید. تمام نکاتی که ذکر شد را در کتاب درسی مطالعه کنید و به همه سوالات و تمرین های کتاب پاسخ بدهید، باید بارها به کتاب درسی مراجعه کنید و مطالب آن را کامل بخوانید سپس میتوانید از کتاب های کمک درسی که سطح آنها با توان یادگیری شما برابری دارد استفاده کنید. کتابی که انتخاب می‌کنید باید شامل سوالات تشریحی بعد از هر درس و همچنین سوالات امتحانات نهایی زبان انگلیسی دوره های مختلف باشد. کتاب های کمک درسی سطح بندی شده اند کتابی انتخاب کنید که نه خیلی سخت باشد نه خیلی آسان، اگر سخت تر از کتاب درسی باشد نمی‌توانید به سوالات آن پاسخ دهید و اگر راحت‌تر باشد تاثیر چندانی در پیشرفت زبان انگلیسی شما ندارد.

روش یادگیری لغات زبان انگلیسی
دکمه دانلود
سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی

چگونه زبان بخوانیم که فراموش نکنیم؟

چگونه زبان بخوانیم که فراموش نکنیم؟ در ادامه به 5 راهکار مهم برای جلوگیری از فراموش شدن مطالب خوانده شده درس زبان اشاره می‌کنیم. 

  1. خودتان را در معرض درس زبان قرار دهید. سعی کنید در طول روز حتما زمانی را به مطالعه زبان اختصاص دهید تا به صورت مستمر با این درس در ارتباط باشید.
  2. خودتان را در محیط زبان قرار دهید. برای این کار می‌توانید از فیلم و سریال‌های زبان انگلیسی و موزیک انگلیسی استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید برنامه درسی و کارهای شخصی خود را به زبان انگلیسی یادداشت کنید.
  3. بین لغات مختلف درس زبان ارتباط معنایی و یا موضوعی برقرار کنید. این کار باعث می‌شود تا لغات زبان را فراموش نکنید.
  4. به طور مکرر و مستمر به مرور لغات زبان بپردازید.
  5. با مثال زبان را یاد بگیرید. اگر برای یادگیری هر بخش و مبحثی از مثال نیز استفاده کنید، دیگر مطالب درسی را فراموش نمی‌کنید.

چگونه زبان بخوانیم برای امتحان؟

امتحان نهایی به ویژه امتحان نهایی درس زبان از سخت‌ترین امتحانات برای دانش آموزان به حساب می‌آید. به همین دلیل باید از روش‌های مطالعه زبان برای امتحان نهایی مطلع باشید تا بتوانید در امتحانات نهایی به خوبی عمل کنید. با ما همراه باشید.

  1. اصلی‌ترین مطلب در مطالعه درس زبان، تمرین و تکرار است. شما نمی‌توانید یک شبه و فقط شب امتحان به طور کامل زبان یاد بگیرید. یادگیری و تسلط بر زبان فقط و فقط نیاز به تمرین و تکرار دارد. بنابراین باید از ابتدای شروع ترم مطالعه زبان را جدی بگیرید.
  2. بهتر است هر روز زمانی را به مطالعه لغات درس زبان اختصاص دهید. از همان ابتدای شروع ترم به مطالعه و یادگیری لغات درس زبان بپردازید تا در شب امتحان با حجم زیادی از لغات رو به رو نشوید. همچنین بهتر است مترادف و متضاد کلمات را نیز از ابتدا یاد بگیرید.
  3. بهتر است بعد از تدریس معلم به مطالعه و یادگیری گرامر و ساختار آن بپردازید. همچنین تهیه دفترچه خلاصه نویسی برای درس زبان و تسلط بر نکات مهم گرامری هر بخش بسیار مهم است. 
  4. درک مطلب و پاسخ به سوالات بخش ریدینگ از چالش‌برانگیزترین بخش‌ها برای دانش آموزان است. بهتر است ابتدا سوالات مطرح شده را بخوانید. سپس در متن ریدینگ به دنبال پاسخ آن بگردید. تسلط بر لغات و گرامر زبان به شما در پاسخگویی به سوالات بخش ریدینگ به شدت کمک می‌کند.
  5. برای پاسخگویی به بخش کلوز تست، بهتر است ابتدا معنای کلی متن را درک کنید. سپس با توجه به جملات قبل و بعد نقطه چین به سوال پاسخ دهید.

سخن پایانی  

زبان انگلیسی یکی از درس های فرار است و فقط با تکرار و تمرین زیاد بازدهی خوبی خواهد داشت، اگر نکات گفته شده را رعایت کنید زبان انگلیسی یکی از درس های مورد علاقه شما میشود و دیگر شما با مطالعه آن کلافه نخواهید شد. برای بهتر شدن نمرات درسی و داشتن برنامه ریزی مطالعاتی ما به شما طرح ۷ روز مشاوره تحصیلی رایگان را پیشنهاد می کنیم یک پیشنهاد تضمین شده برای شما که دوست دارید در درس زبان پیشرفت کنید. نتیجه اعتماد شما به ما نمرات بالایی است که از امتحانات خود می‌گیرید، پس فرصت را از دست ندهید برای بهتر شدن هیچوقت دیر نیست. سوالات و نظرات  خود را با ما در میان بگذارید، پاسخگوی سوالات  شما دانش آموزان سخت کوش و پرتلاش هستیم.

ویس تخصصی مشاورین الف مشاور درباره نحوه مطالعه زبان برای امتحان نهایی

01:03بارم بندی زبان

01:25 روش مطالعه زبان
01:39 لیسنینگ
06:00 لغت
09:52 گرامر
12:09 ریدینگ
15:43 توضیحات مختصر رایتینگ

اینستاگرام الف مشاور 

 

مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
معرفی 10 دانشگاه پزشکی برتر ایران
معرفی و رتبه بندی 10 دانشگاه علوم پزشکی برتر ایران 1403
پرداخت هزینه انتخاب رشته دانشگاه آزاد
نحوه پرداخت هزینه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1403
ثبت نام رشته های بدون کنکور سراسری
ثبت نام رشته های بدون کنکور سراسری
صفر تا صد نحوه اولویت بندی انتخاب رشته کنکور
صفر تا صد نحوه اولویت بندی انتخاب رشته کنکور 1403
رشته سینما
معرفی سیر تا پیاز رشته سینما و 4 گرایش آن
صفر تا صد رشته اعضای مصنوعی
برنامه ریزی درسی راه رسیدن به معدل 20
تغذیه کنکوری ها
هر آنچه که باید درباره تغذیه کنکوری ها بدانید!
رشته حقوق
معرفی صفر تا صد رشته حقوق
اصول و تکنیک های انتخاب رشته کنکور
اصول و تکنیک های انتخاب رشته کنکور
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فرم ثبت نام در طرح مشاوره تحصیلی رایگان صد در صد تضمینی

این طرح فقط مخصوص کسایی هست که دوست دارن توی درساشون موفق بشن و به هدفاشون برسن!
اطلاعاتت پیش الف مشاور محفوظ میمونه!