آخرین رتبه قبولی پرستاری

آخرین رتبه قبولی پرستاری

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه چیست؟

برای قبولی در رشته پرستاری چه رتبه ای لازم است؟

رشته پرستاری از محبوب‌ترین رشته‌ها بین داوطلبان کنکور محسوب می‌شود. هر ساله عده زیادی از داوطلبان تجربی برای قبولی در رشته پرستاری با هم رقابت می‌کنند. 

اگر شما هم به دنبال قبولی در رشته پرستاری هستید و قصد دارید با رتبه های قبولی در رشته پرستاری آشنا شوید با ما همراه شوید. ما در الف مشاور به طور کامل به معرفی آخرین رتبه قبولی پرستاری می‌پردازیم. 

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه

ما در این مطلب به آخرین رتبه‌های قبولی در رشته پرستاری در دوره روزانه و بدون در نظر گرفتن انواع سهمیه‌ها(مناطق محروم، جانبازان، ایثارگران و…) می‌پردازیم. رتبه‌های ذکر شده تنها بر اساس سهمیه مناطق نیز می‌باشد.

چه عواملی باعث قبولی در دانشگاه می‌شوند

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 24401
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4897
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 9132
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4833

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 34893
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4897
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13989
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 3470

آخرین قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 33239
 • آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13347
 • آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6893

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30367
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5966
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12157
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5343
برای موفقیت در کنکور، پیروی از بهترین برنامه ریزی کنکور الزامی است

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 23280
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4888
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 8623
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4580

آخرین قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 26710
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 6627
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 8471
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4141

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 37761
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12444
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8143

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 27216
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5683
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 10940
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5482

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 24427
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4292
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 7611
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4839

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 17602
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 3408
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 7210
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 2958

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 33297
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 6458
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 10844
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 6964

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 41227
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4925
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12336
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 9077

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سنندج

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 25274
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 9379
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5033

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 25644
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5780
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 9667
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5126

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 34694
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 8150
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13903
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 6338

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 36032
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 7569
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12615
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 7697

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 26658
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 2555
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 10716
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 3813
جهت طراحی بهترین برنامه ریزی درسی کلیک کنید

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 61522
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 9607
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 19704
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 14904

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 45344
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13732
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 10239

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30698
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 7532
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 10477
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5678

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 40210
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 7470
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 14699
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8789

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 34859
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12709
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 7363

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 24579
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 9879
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4228

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (میاندوآب)

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 37967
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 15121
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8167

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30334
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 6279
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12147
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 3669

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 35831
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 8640
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13654
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5641

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 32543
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13064
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5790

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 45186
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 17832
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4757

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30044
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5413
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 11582
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 6168

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 40684
 • آخرین رتبه قبولی در منطقه 1: 6169
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12924
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8918

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی رشت

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 45941
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5001
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12697
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 10396

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 39478
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 5811
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 15681
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 7567

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ساری

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 30015
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12036
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 4704

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 33267
 • آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9021
 • آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6953

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (نهاوند)

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 47883
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 18877
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 9797

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (قوچان)

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 37686
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 4990
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 12656
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 8121

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 35213
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 1943
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 7467

آخرین رتبه قبولی در رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 • آخرین رتبه کشوری در رشته پرستاری: 34266
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 1: 7438
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 2: 13743
 • آخرین رتبه قبولی منطقه 3: 5581
اهمیت قبولی از رتبه های سال گذشته

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه دولتی 1402

با توجه به رقابت شدید برای قبولی در رشته پرستاری،اطلاع از رتبه‌های قبولی سال گذشته اهمیت زیادی دارد. زیرا با اطلاع از این رتبه‌ها می‌توانید هدف گذاری کنید و سپس برنامه مناسب با آن را طراحی کنید. رتبه‌های زیر آخرین رتبه‌های قبولی در رشته پرستاری دانشگاه روزانه در سال گذشته هستند.

نام دانشگاهرتبه کل در سهمیهنوع منطقهجنسیت
روزانه علوم پزشکی تهران2835یکزن
روزانه علوم پزشکی تبریز3947یکزن
روزانه علوم پزشکی سبزوار8242یکمرد
روزانه علوم پزشکی کاشان3312یکزن
روزانه علوم پزشکی ایران4110یکزن
روزانه علوم پزشکی بیرجند (طبس)9478یکمرد
روزانه علوم پزشکی ساوه11492یکزن
روزانه علوم پزشکی بیرجند (قاین)11037یکزن
روزانه علوم پزشکی مازندران-ساری4441دوزن
روزانه علوم پزشکی اصفهان4852دومرد
روزانه علوم پزشکی گلستان-گرگان8016دومرد
روزانه علوم پزشکی سیرجان13921دوزن
روانه علوم پزشکی شیراز3942دوزن
روزانه علوم پزشکی یزد4648دوزن
روزانه علوم پزشکی تهران5091دومرد
روزانه علوم پزشکی البرز-کرج9972دوزن
روزانه علوم پزشکی جیرفت21534دومرد
روزانه علوم پزشکی تبریز4443سهزن
روزانه علوم پزشکی کردستان-سنندج5204سهزن
روزانه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز6391سهمرد
روزانه علوم پزشکی یزد13295سهمرد
روزانه علوم پزشکی زنجان4821سهزن
روزانه علوم پزشکی ایرانشهر-چابهار17502سهزن
روزانه علوم پزشکی گناباد6238سهزن
روزانه علوم پزشکی بجنورد(شیروان)11010سهزن

 

کلام آخر

ما در این مقاله به معرفی رتبه های پرستاری در تمامی دانشگاه‌ها پرداخته‌ایم. امیدواریم با مطالعه این مطلب بتوانید بهترین انتخاب رشته را داشته باشید و در دانشگاه و رشته دلخواه خود قبول شوید. 

در صورت داشتن هرگونه سوال، می‌توانید با ما در بخش کامنت ارتباط برقرار کنید.

با آرزوی موفقیت شما داوطلب عزیز

گروه تخصصی مشاوره کنکور الف مشاور

ما را در اینستاگرام الف مشاور دنبال کنید
مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه
کنکور دانشگاه فرهنگیان
کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان 1403
مشاوره کنکور انسانی
بهترین مشاوره کنکور انسانی
ثبت نام در کنکور سراسری 1403
ثبت نام در کنکور سراسری ۱۴۰۳
بهترین مشاوره کنکور تجربی
بهترین مشاوره کنکور تجربی
انگیزه برای درس خواندن
تکنیک های بی نظیر تقویت انگیزه برای درس خواندن
تسلط کامل بر درس ها یکی از اصول مهم یادگیری است.
چگونه کاملا بر درس ها تسلط داشته باشیم؟ آیا بلد بودن درس ها کافی است؟
روش اصولی مطالعه درس ریاضی
چگونه مانند رتبه برترها درس ریاضی را ۱۰۰ بزنیم؟/۱۲ روش مطالعه درس ریاضی
ماه آخر کنکور را با یادگیری این روش ها سپری کن.
در ماه آخر کنکور چگونه درس بخوانیم؟
صفر تا صد رشته علوم قضایی و شرایط ورود به این رشته
برنامه ریزی کنکور تجربی
اصول برنامه ریزی کنکور تجربی- قبولی پزشکی تضمینی
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها