دانلود فایل حذفیات کنکور 1402

حذفیات کنکور 1402 + دانلود رایگان فایل حذفیات کنکور

سازمان سنجش کشور فهرست حذفیات منابع کنکور سراسری تمامی رشته‌ها را در نوبت اول دی ماه 1401 و نوبت دوم تیر 1402 منتشر کرد. بنابراین از این فهرست اعلام شده توسط سازمان سنجش در آزمون سراسری هیچ سوالی مطرح نخواهد شد.

به دلیل اهمیت این موضوع و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی داوطلبانی که وقت محدود دارند بر روی مطالب و مباحث حذفی، الف مشاور امکان دانلود رایگان فایل حذفی برای تمامی رشته‌ها اعم از رشته ریاضی، انسانی، تجربی و… را فراهم کرده است.

برای دریافت فایل حذفی منابع سوال کنکور سراسری سال 1402 روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود رایگان فایل حذفیات کنکور 1402

داوطلبان کنکور سراسری مخصوصا گروه‌های علوم ریاضی و تجربی زیاد به حذفیات استناد نکنید، به خصوص دروس ریاضی و زیست‌شناسی. چرا که سابقه داشته است مبحثی را حذف کرده‌اند و بعد از آن مبحث به صورت ترکیبی با مباحث دیگر سوال مطرح کرده‌اند. این حذفیات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که وقت محدود دارند مناسب است. زیرا مطالعه دو سه صفحه کمتر باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود.

چه مطالبی از کنکور 1402 رشته ریاضی و فیزیک حذف می‌شود؟

درس فیزیک 1 پایه دهم سال چاپ 1399

 • تاریخ علم‌ها، خوب است بدانید‌ها، پانویس‌ها، جدول‌ها، واژه‌نامه‌ها، پیوست‌ها، نتیجه فعالیت‌های تحقیقی، اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت‌های کتاب درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می‌شوند، مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها در راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیه حالت‌هایی که در آن نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه‌درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نمی‌شود.
 • طرح سوال از مباحث زیر مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
 • فصل یک: بخش 1-6 و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.
 • فصل دو: بخش 2-2 و 2-5 و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.
 • فصل سه: صفحات 75 و 76 (بازده) و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.
 • فصل چهارم: صفحات 92 تا 95 (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب)، بخش 4-5 و پرسش‌ها و  مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.
 • فصل پنجم: صفحات 141 تا 144 (ماشین‌های گرمایی برون سوز و درون سوز)، بخش 8-5 و پرسش‌ها و  مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.

درس فیزیک 2 پایه یازدهم چاپ 1400

 • تاریخ علم‌ها، خوب است بدانید‌ها، پانویس‌ها، جدول‌ها، واژه‌نامه‌ها، پیوست‌ها، نتیجه فعالیت‌های تحقیقی، اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت‌های کتاب درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می‌شوند، مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها و میدان‌های الکتریکی هم راستا و عمود برهم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه‌ایی که در حلقه‌های مختلف از باتری استفاده می‌شود و همچنین سایر به هم بستن‌های مقاومت‌ها به غیر از بهم بستن متوالی و موازی جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال نمی‌شود. 

درس فیزیک 3 پایه دوازدهم چاپ 1401

 • تاریخ علم‌ها، خوب است بدانید‌ها، پانویس‌ها، جدول‌ها، واژه‌نامه‌ها، پیوست‌ها، نتیجه فعالیت‌های تحقیقی، اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت‌های کتاب درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می‌شوند، مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها هم راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیه حالت‌هایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نمی‌شود.
 •  توجه کنید برای درس‌های هندسه 1 پایه دهم، هندسه 2 پایه یازدهم، هندسه 3 پایه دوازدهم، حسابان 1 پایه یازدهم، حسابان 2 پایه دوازدهم، ریاضیات گسسته پایه دوازدهم و آمار و احتمال پایه یازدهم تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب‌ حذف هستند.

جهت دانلود حذفیات کنکور رشته ریاضی روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود رایگان حذفیات کنکور 1402 ریاضی

مطالب حذفی کنکور تجربی 1402

چه مطالبی از کنکور 1402 رشته تجربی حذف می‌‌‌شود؟

درس زیست‌شناسی 1 پایه دهم چاپ 1399

 • مطالبی با عنوان بیشتر بدانید و واژه شناسی مشخص شده‌اند.
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش‌های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • پرسش از شکل‌هایی که با «غیر مجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص شده‌اند.
 • طرح سوال از مباحث زیر مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
 • فصل اول: از اول زیست‌شناسی در خدمت انسان تا آخر گفتار 1
 • فصل دوم: گفتار 3
 • فصل سوم: از ظرفیت‌های تنفسی تا آخر گفتار 2
 • فصل چهارم: از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار 2 و گفتار 4
 • فصل پنجم: از تخلیه ادرار تا اخر گفتار 2
 • فصل ششم: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار 1 و از سازش با محیط تا آخر فصل
 • فصل هفتم: از بهبود خاک تا آخر گفتار 1 و از روش‌های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار 2

درس زیست‌شناسی 2 پایه یازدهم چاپ 1400

 • مطالبی با عنوان بیشتر بدانید و واژه شناسی مشخص شده‌اند.
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش‌های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • پرسش از شکل‌هایی که با «غیر مجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص شده‌اند.

درس زیست‌شناسی 3 پایه دوازدهم چاپ 1401

 • مطالبی با عنوان بیشتر بدانید و واژه شناسی مشخص شده‌اند.
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش‌های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • پرسش از شکل‌هایی که با «غیر مجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص شده‌اند.

درس فیزیک 1 پایه دهم چاپ 1399

 • تاریخ علم‌ها، خوب است بدانید‌ها، پانویس‌ها، جدول‌ها، واژه‌نامه‌ها، پیوست‌ها، نتیجه فعالیت‌های تحقیقی، اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت‌های کتاب درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می‌شوند، مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها هم راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیه حالت‌هایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نمی‌شود.
 • طرح سوال از مباحث زیر مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
 • فصل یک: بخش 1-6 و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.
 • فصل دو: بخش 2-2 و 2-5 و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.
 • فصل سه: صفحات 75 و 76 (بازده) و پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.
 • فصل چهارم: صفحات 92 تا 95 (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب)، بخش 4-5 و پرسش‌ها و  مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.

درس فیزیک 2 پایه یازدهم چاپ 1400

 • تاریخ علم‌ها، خوب است بدانید‌ها، پانویس‌ها، جدول‌ها، واژه‌نامه‌ها، پیوست‌ها، نتیجه فعالیت‌های تحقیقی، اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت‌های کتاب درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می‌شوند، مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها و میدان‌های الکتریکی هم راستا و عمود برهم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه‌ایی که در حلقه‌های مختلف از باتری استفاده می‌شود و همچنین سایر به هم بستن‌های مقاومت‌ها به غیر از بهم بستن متوالی و موازی جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال نمی‌شود.

درس فیزیک 3 پایه دوازدهم چاپ 1401

 • تاریخ علم‌ها، خوب است بدانید‌ها، پانویس‌ها، جدول‌ها، واژه‌نامه‌ها، پیوست‌ها، نتیجه فعالیت‌های تحقیقی، اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویر هستند و نیز داده‌های مندرج در برخی از پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در بسیاری از قسمت‌های کتاب درسی، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می‌شوند، مانند بررسی حالت‌هایی که نیروها هم راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیه حالت‌هایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نمی‌شود.
 •  نکته تمامی مطالب بخش خواندنی کتاب‌های ریاضی 2 پایه یازدهم و ریاضی 3 پایه دوازدهم نیز حذف هستند.

جهت دانلود مستقیم و رایگان حذفیات کنکور 1402 تجربی روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود رایگان حذفیات کنکور 1402 تجربی

حذفیات کنکور 1402 دروس مشترک رشته ریاضی و تجربی

 درس شیمی 1 پایه دهم چاپ 1399

 • حفظ کردن معادله‌های شیمی
 • پرسش از محتوای ” میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می‌دانید”
 • حفظ کردن نام و فرمول‌های شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
 • طرح سوال از مباحث زیر مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
 • فصل اول: از آغاز فصل تا صفحه 4 از نور کلید شناخت جهان تا صفحه 21
 • فصل دوم: آغاز فصل/ هوا معجونی ارزشمند/ پیوند با صنعت صفحه 51 / اکسیژن گازی واکنش‌پذیر/ در میان تارنماها/ رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی/ پیوند با زندگی صفحه 60 / چه بر سر هوا می‌آوریم تا صفحه 73 / توسعه پایدار.
 • آب آهنگ زندگی تا صفحه 89 / پیوند با صنعت صفحه 97 / آب و دیگر حلال‌ها/ پیوند با زندگی صفحه 110 و 115 / رد پای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی صفحه 87

درس شیمی 2 پایه یازدهم چاپ 1400

 • نام گذاری ترکیب‌های آلی بجز الکان‌ها
 • حفظ کردن معادله‌های شیمی
 • پرسش از محتوای ” میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می‌دانید”
 • حفظ کردن نام و فرمول‌های شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی

درس شیمی 3 پایه دوازدهم چاپ 1401

 • حفظ کردن معادله‌های شیمی
 • پرسش از محتوای ” میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می‌دانید”
 • حفظ کردن نام و فرمول‌های شیمیایی ترکیب‌های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی

درس ریاضی 1 پایه دهم چاپ 1399

 • تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب

درس زمین‌شناسی پایه یازدهم چاپ 1400

 • بیشتر بدانیدها و مفاخر ایران و جهان

چه مطالبی از کنکور 1402 رشته ادبیات و علوم انسانی حذف می‌‌‌شود؟

درس عربی، زبان قرآن 1 علوم انسانی پایه دهم چاپ 1399

 • ذکر صیغه فعل به صورت للغائب، للمخاطبین و… (بجای اصلاح للغالب، اصلاح  مفرد مذکر غائب شود)
 • بخش «البحث العلمی»

درس عربی، زبان قرآن 2 علوم انسانی پایه یازدهم چاپ 1400

 • بخش «البحث العلمی»
 • بخش «للمطالعه» صفحات 57 و 58

درس عربی، زبان قرآن 3 علوم انسانی پایه دوازدهم چاپ 1400

 • بخش «خوب است بدانیم» صفحه 18
 • تشخیص اسلوب حصر

درس فلسفه 1 پایه یازدهم چاپ 1400

 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
 • پاورقی‌ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
 • فعالیت‌های درون متن که با علامت * مشخص شده‌اند

درس فلسفه 2 پایه دوازدهم چاپ 1401

 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است
 • پاورقی‌ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
 • فعالیت‌های درون متن که با علامت * مشخص شده‌اند

درس منطق پایه دهم چاپ 1399

 • حکایت‌ها، پاورقی‌ها، فرهنگ اصطلاحات و پیرا بند‌های آبی ستاره‌دار
 • صفحات «آنچه در این بخش می‌خوانیم» و صفحات «عناوین بخش‌ها»
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوئید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش‌های از کتاب درسی طرح سوال از دروس 9 و 10 مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.

درس جامعه‌شناسی 1 پایه دهم چاپ 1399

 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوئید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش‌های از کتاب درسی طرح سوال از دروس 9 و 14 بخوانیم و بدانیم صفحات 4، 8، 11، 109 و 126 مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.

درس جامعه‌شناسی 2 پایه یازدهم 1400

 • مطالب «بخوانیم و بدانیم» و «ببینیم و بدانیم»

درس جغرافیای 2 پایه یازدهم چاپ 1400 

 • مطالب «بیشتر بدانیم»، «بیندیشیم»، «برای مطالعه»، «توضیحات و زیرنویس‌ها»، «نقشه‌ها و مدل‌ها»، «آمار و ارقام مندرج در جدول‌ها و نمودارها» و «واژه‌نامه‌های پیوست کتاب».

درس جغرافیای 3 پایه دوازدهم چاپ 1401

 • مطالب «بیشتر بدانیم»، «بیندیشیم»، «برای مطالعه»، «توضیحات و زیرنویس‌ها»، «نقشه‌ها و مدل‌ها»، «آمار و ارقام مندرج در جدول‌ها و نمودارها» و «واژه‌نامه‌های پیوست کتاب».

درس تاریخ 1 پایه دهم چاپ 1399

 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب ذیل عنوان‌های «بیشتر بدانیم» و «یک توضیح»
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه‌ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوئید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش‌های از کتاب درسی طرح سوال از درس‌های 13، 14 و 15 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.

درس تاریخ 2 پایه یازدهم چاپ 1400

 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب ذیل عنوان‌های «بیشتر بدانیم» و «یک توضیح»
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه‌ها، تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»

درس تاریخ 3 پایه دوازدهم چاپ 1401

 • تمامی مطالب مندرج در جدول
 • تمامی مطالب ذیل عنوان‌های «بیشتر بدانیم» و «یک توضیح»
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه‌هاt تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»

درس علوم و فنون ادبی پایه دهم چاپ 1399

 • کارگاه‌های تحلیل فصل
 • خود ارزیابی‌ها

جهت دانلود مستقیم و رایگان حذفیات کنکور 1402 رشته ادبیات و علوم انسانی روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود رایگان حذفیات 1402 علوم انسانی

کطالب حذفی کنکور علوم و معارف اسلامی در سال 1402

چه مطالبی از کنکور 1402 رشته علوم و معارف اسلامی حذف می‌‌‌شود؟

دروس عربی، زبان قرآن 1، 2 و 3 علوم و معارف اسلامی

 • بخش «البحث العلمی»
 • کلیه قواعد پاورقی
 • تشخیص مبالغه بودن با نبودن اسم ابزار و شغل بر وزن فعٌال و فعٌاله مانند غَسّاله، نجّار
 • بخش‌های ستاره‌دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش‌آموزان است

جهت دانلود مستقیم و رایگان حذفیات کنکور 1402 رشته علوم و معارف اسلامی روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود رایگان حذفیات 1402 علوم و معارف اسلامی

حذفیات کنکور 1402 دروس مشترک رشته ادبیات و علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی

 1. درس روانشناسی پایه یازدهم چاپ 1400
 • بخش برای مطالعه تمام دروس
 • پانویس‌های انگلیسی تمام صفحات
 1. درس جامعه‌شناسی 1 پایه دهم چاپ 1399
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوئید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش‌های از کتاب درسی طرح سوال از دروس 9 و 14 بخوانیم و بدانیم صفحات 4، 8، 11، 109 و 126 مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
 1. درس جامعه‌شناسی 2 پایه یازدهم چاپ 1400
 • مطالب «بخوانیم و بدانیم» و «ببینیم و بدانیم»
 1. درس ریاضی و آمار 1 پایه دهم چاپ 1399
 • تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
 1. درس ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم چاپ 1400
 • درس دوم (سری‌های زمانی) از فصل سوم(فصل آمار)؛ صفحات 63 تا 73
 • تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
 1. ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم چاپ 1401
 • تمام مطالب بخش خواندنی‌های کتاب
 1. درس اقتصاد پایه دهم چاپ 1399
 • بخش‌های: موقعیت در اول  هر درس، شهد و شکر، بیشتر بدانیم، گفت و گو در کلاس‌ها، درس زندگی، فعالیت‌ها
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوئید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش‌های از کتاب درسی طرح سوال از مباحث درس‌های 2، 12، 13 و 14 مطابق با برنامه وضعیت قرمز مجاز نیست.
 1. جغرافیای ایران پایه دهم چاپ 1399
 • مطالب “بیشتر بدانیم”، “بیندیشیم”، “برای مطالعه”، “توضیحات و زیرنویس‌ها”، “نقشه‌ها و مدل‌ها”، “آمار و ارقام مندرج در نمودارها و جدول‌ها” و “واژه‌نامه‌های پیوست کتاب”

با آرزوی موفقیت برای شما داوطلب گرامی 

گروه تخصصی مشاوره تحصیلی الف مشاور آماده خدمت‌رسانی به شما می‌باشد.

ما را در اینستاگرام الف مشاور دنبال کنید.

مدت زمان مطالعه: 10 دقیقه
دلیل اهمیت محاسبات سریع ریاضی
چگونه محاسبات ریاضی را سریع انجام دهیم؟
بهترین مشاوره کنکور در تهران
بهترین مشاوره کنکور در تهران
برنامه ریزی کنکور تجربی
اصول برنامه ریزی کنکور تجربی- قبولی پزشکی تضمینی
بهترین منابع کنکور انسانی 1403
بهترین و جامع ترین منابع کنکور انسانی 1403
بیش فعالی
نحوه برنامه ریزی درسی برای افراد دچار بیش فعالی
راهنمای مشاوره انتخاب رشته کنکور
راهنمای مشاوره انتخاب رشته 1403
اصول برنامه ریزی کنکور ریاضی
هر آنچه باید درباره برنامه ریزی کنکور ریاضی بدانید!
اصول برنامه ریزی کنکور انسانی
صفر تا صد اصول برنامه ریزی کنکور انسانی
بهترین منابع زیست دوازدهم
بهترین منابع زیست دوازدهم؛ با این منابع تو کنکور موفق شو!
بهترین منابع زیست یازدهم
معرفی بهترین منابع زیست یازدهم! با این منابع تو کنکور موفق شو!
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
8 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ولی
ولی

ممنون از سایت خوب الف مشاور

amirhossein
amirhossein

زیادم مطالب حذف نشده با این وجودک انگار باید تمام مطالب رو بخونیم

mitra majd
mitra majd

واقعا دیگه نمیخواد بخونیم؟

Sare
Sare

یعنی دیگه اینا کامل حذفن و نخونیم؟ یا بازم محض اطمینان بخونیم؟

فرم ثبت نام در طرح مشاوره تحصیلی رایگان کامل واقعی و تضمینی

این طرح فقط مخصوص کسایی هست که دوست دارن توی درساشون موفق بشن و به هدفاشون برسن!
اطلاعاتت پیش الف مشاور محفوظ میمونه!