پرندگان در درس زیست

همه چیز در مورد پرندگان در درس زیست

مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه

پرندگان دندان ندارند و سنگدان آنها آسیاب کردن غذاها را بر عهده دارد. چینه دان پرندگان آنها را حاضر می سازد تا غذایی را که با سرعت بلعیده اند درون آن ذخیره کنند.

گوارش شیمیایی و مکانیکی آنها درون معده آغاز می شود. بسیاری پرندگان همراه با غذا، سنگ ریزه نیز می خورند. این سنگ‌ریزه ها سنگدان را قادر می سازد تا به آسیاب کردن غذاها بپردازد.

گوارش شیمیایی درون روده پرنده ادامه دارد مواد غذایی و آب از روده پرنده جذب می شوند و مواد گوارش نیافته از مخرج خارج می شوند. بعضی پرندگان مثل گنجشک و مرغ خانگی همه چیز خوارند.

دستگاه تنفسی پرندگان در اساس با دستگاه تنفسی سایر مهره داران متفاوت است. جریان هوایی درون شش های پرندگان یک طرفه و از عقب به سوی جلو است. پرندگان دستگاه گردش خون بسته و مضاعف دارند.

قلب پرندگان چهار حفره ای است. پرندگان اوریک اسید دفع می کنند.

پرندگان می توانند پرواز کنند. پرندگان با کمک بال های خود پرواز می کنند. بالهای پرنگان با پر پوشیده شده است. بالک پرنده جریان هوا را زیر و روی هستند. پرندگان دفاع اختصاصی و ZW و پرندگان ماده ZZ بال به صورت غیر آشفته برقرار می کند و به صعود پرنده کمک می کند.

پرندگان نر غیر اختصاصی دارند. برخی پرندگان مثل مرغ شهدخوار به گرده افشانی کمک می کنند. تخمک پرندگان حجیم است و مقدار زیادی مواد غذایی برای رشد جنین در خود جای داده است.

جنین پرندگان در دوران رشد هیچ رابطه غذایی با مادر ندارد. پرندگان پس از لقاح داخلی تخم گذاری می کنند. پرندگان از خزندگان به وجود آمده اند. بعضی از پرندگان با شروع سرما به سوی مناطق گرمسیری مهاجرت می کنند.

پرندگان نسبت به مترسک ثابت در یک مزرعه رفتار عادی شدن نشان می دهند. پرندگان صداها یا آوازهای ویژه ای برای جلب جفت تولید می کنند.

تولید مثل درپرندگان پرهزینه است. بیشتر پرندگان نر سیستم تک همسری دارند. پس از پستانداران اندازه نسبی مغز پرندگان بیش از سایرمهره داران، کروموزومی و زنبورهای ماده N است.

نیم کره های مخ این جانوران نیز رشد بیشتری دارد. بعضی از حشرات مثل زنبورهای عسل نر، هاپلوئید کروموزومی هستند. در زنبورعسل کروموزوم جنسی تعیین کننده جنسیت نیست بلکه تعدادمجموعه های کروموزومی جنسیت زاده۲ N دیکلوئید را تعیین می کند .

با آرزوی موفقیت شما داوطلبان عزیز

گروه تخصصی مشاوره تحصیلی و برنامه‌ریزی کنکور الف مشاور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *