نكات مهم در روش مطالعه

روش مطالعه

نكات مهم در روش مطالعه

1.  به قول آدريل جانسون، خوب كتاب خواندن را نميتوان از خواص مادرزادي دانست. براي قرائت، بدون شك پرورش خاصي لازم است.

2. بهترين روش كتابخواني در مجموع روشي است كه خواننده در اين كار بتواند زيباييهاي چيزي را كه ميخواند دريابد و به هنگام لزوم معايب آنها را بفهمد و اين البته از راه پرورش و ممارستحاصل ميگردد.

3. در معاني كلماتي كه براي نخستين بار به آنها بر ميخوريد دقت كنيد. بيهوده تصور نكنيد كه سياق مطلب آن معاني را براي ما كشف ميكند. همان زمان بهترين وقتبراي رفتن به سراغ فرهنگ لغت است.

4. اميل فاگه، نويسنده فرانسوي، عقيده دارد كه بايد در خواندن كتاب استقامت داشته باشيم. استقامت لجاجت نيستبلكه نوعي بردباري است كه ذوق ما را ميپرورد و درك ما را عميق ميكند.

5. مون تني، دانشمند شهير فرانسوي، در باره انتخاب كتاب و روش كتابخواني نظرهايي بسيار بديع و زيبا دارد. يكي از اين عقايد آن است كه براي وصول به عمق معناي يك كتاب خوب بايد آن را دوبار بخوانيم و با آن تماس دائمي داشته باشيم. يك اثر پربها ما را مدتها سعادتمند ميسازد. نميتوانيم با يك بار خواندن به اين درجه از خوشبختي برسيم; هر چند در اين يكبار دقت فوق العاده به كار بريم.

6. همچنين وي معتقد است، اگر بخواهيم از كتابي كه خواندهايم نظر صائبي پيدا كنيم بايد راجع به آن گفت و گو كنيم. كتب خوب باب گفتوگوهاي پرثمر را به روي ما ميگشايند. اين همان چيزي است كه ما آن را مباحثه ميناميم.

7. در كتاب «500 نكته درباره مطالعه» آمده است كه يكي از روشهاي خوب مطالعه استفاده از يادداشتبرداري است. فقط توجه كنيد كه به جاي يادداشت، رونويسي نكنيد! طرحهاي گوناگون بريزيد. نكات مهم يادداشت را برجستهتر بنويسيد. اگر مطلبي را درك نميكنيد، به صورت سؤال يادداشت برداريد.

8.  در كتاب «روشهاي تسريع در خواندن و درك» پيشنهاد شده است هنگام مطالعه ابتدا خلاصه مطلب را كه اغلب در ابتداي مقاله يا كتاب آمده است، بخوانيد. سپس عنوانها و فهرست اجمالي كتاب را مطالعه كنيد سپس چند سطر از ابتداي هر عنوان را مطالعه كنيد; زيرا مهمترين مطالب معمولا در همين خطوط اوليه هستند. در نهايتساير توضيحات و تفاسير كتاب را بر اطلاعات خود بيفزاييد.

9. از همان زمان مطالعه، براي به كار بستن آنچه ميآموزيد برنامهريزي كنيد. به قول تولد: «مطالعه و عمل نكردن مانند شخم زدن و بذر نپاشيدن است.

10. بيكن جمله زيبايي در اين باره دارد: «برخي كتب را بايد چشيد، بعضي ديگر را بايد بلعيد و قليلي را هم بايد جويد و هضم كرد!

با آرزوی موفقیت شما داوطلبان عزیز

گروه تخصصی مشاوره کنکور و انتخاب رشته الف مشاور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *